Katalikiška bažnytinė akademinės sielovados

 samprata ir siekiniai.

 

Katalikų Bažnyčios kanonai kapeliono sąvoką ir pareigas apibrėžia taip: „Kapelionas yra kunigas, kuriam patikėta pastoviai rūpintis bent dalies tikinčiųjų bendruomenės ar ypatingos grupės reikalais, laikantis visuotinės ir dalinės teisės normų“

 

“<…>Universitetinės sielovados esmė nėra tik (vaizdžiai kalbant) rūpestis studentų ir dėstytojų sielomis, bet dialogo tarp tikėjimo ir mokslo, tarp religijos ir kultūros organizavimas universitetinėje terpėje. Tai reiškia Bažnyčios ir jos narių buvimą akademinėje bendruomenėje, kas nėra šiandien lengva. Neužtenka vien kapeliono institucijos, būtų idealu turėti sielovados darbo grupę. Eina kalba apie krikščionies dalyvavimą akademiniuose procesuose ieškant tiesos apie pasaulį, žmogų ir patį Dievą. <…>

<…>Universitetinė pastoracija, o plačiau kalbant - kultūros pastoracija, leidžia įžvelgti, kad visų mūsų bendras pašaukimas naujojoje Europos Sąjungoje yra ne tautinis, politinis ar ekonominis, o visų pirma kultūrinis.<…>

<…>Lietuvos universitetinės sielovados misija universitetinėje kultūroje yra skelbti Evangeliją, kuri atneštų viltį, duotų tvirtus moralinius pagrindus, kad visuomenė būtų viltinga ir neliktų abejinga blogiui ir neteisybei, o prioritetu būtų žmogus kaip didžiulė Dievo vertybė. <…>”

Apie UNIVERSITETINĘ SIELOVADĄ

Kun. doc. dr. Arvydas RAMONAS

http://katalikai.lt/kbl/svietimas/akademine-sielovada.html#_ku

 

“ <…> Bažnyčia turi neužmiršti, kad jos veikla rutuliojasi savitomis kiekvieno universitetinio centro sąlygomis ir kad universitete ji tarnauja žmonėms dvejopu – asmeniniu ir socialiniu – matmeniu. Štai kodėl buvimo pobūdis įvairiose šalyse, turinčiose skirtingas istorines, kultūrines, religines ir teisines tradicijas, nėra vienodas. Ten, kur leidžia įstatymai, Bažnyčiai nevalia atsisakyti veiklos universitete instituciniu lygmeniu. <…>”

BAŽNYČIA UNIVERSITETE IR UNIVERSITETINĖJE KULTŪROJE (II.1)

http://www.lcn.lt/b_dokumentai/kiti_dokumentai/baznycia-universitete.html

 

 

Universitetinė parapija kai kuriose vietovėse šiandien yra kaip niekada reikalinga institucija. Ji suponuoja vieno ar kelių gerai šiam specifiniam apaštalavimui pasirengusių kunigų aktyvų buvimą. Tokia parapija yra unikali bendravimo su visu įvairialypiu akademiniu pasauliu vieta. Ji įgalina palaikyti ryšius su kultūros, meno ir mokslo asmenybėmis ir suteikia Bažnyčiai galimybę įsiskverbti į šią nepakartojama įvairove tokią sudėtingą sritį. Kaip susitikimo, krikščioniškosios refleksijos bei ugdymo vieta, parapija atidaro jaunuoliams vartus į iki tol nepažintą ar menkai pažintą Bažnyčią ir atveria Bažnyčią studijuojančiam jaunimui, jo klausimams bei apaštalavimo dinamikai. Kaip pirmutinė sakramentų liturginio šventimo vieta, parapija pirmiausia yra Eucharistijos vieta, visos krikščionių bendruomenės centras, viso apaštalavimo versmė ir viršūnė.

BAŽNYČIA UNIVERSITETE IR UNIVERSITETINĖJE KULTŪROJE (III.1.5)

http://www.lcn.lt/b_dokumentai/kiti_dokumentai/baznycia-universitete.html

 


Nukėlus tiltus lieka susiėjimai

Žinutė iš Vatikano radijo darbuotojų: šiais metais VII Europos universitetų diena bus paminėta Simpoziumo, kuris vyks kovo 12-15 dienomis kontekste.
Planuoti teletiltai atšaukti, bet jie numatomi spalio mėnesį. Šeštadienį kovo 14 bus tarptautinis universitetų forumas, kuriame dalyvaus atstovai iš Europos, Azijos, Afrikos, Lotynų ir Šiaurės Amerikos.
Kam idomu, plačiau galite pažiūrėti Universitetinės sielovados puslapyje: http://www.university2000.org/homepage/ . Ten pakankamai daug idomios ir naudingos informacijos, bet gaila itališkai (minimaliai yra ir angliškai)...

T. Kazimieras MIC