ŽURNALO MYLĖKITE VIENS KITĄ PRISTATYMAS

 

Broliai kapucinai Lietuvoje pradėjo leisti naują tarptautinį evangelizacinį žurnalą Mylėkite viens kitą.

Prieš keturiasdešimt metų šis žurnalas pradėtas leisti Lenkijoje. Dabar tai – vienas didžiausių katalikiškų evangelizacinių žurnalų pasaulyje, nes yra verčiamas į dvidešimt kalbų ir platinamas daugiau kaip šimte pasaulio šalių. Pavyzdžiui Ruandoje išleistas pirmasis žurnalas arabų kalba, kur platindami žmonės rizikuoja gyvybe.

Prieš tris metus broliai kapucinai pradėjo šį žurnalą versti į lietuvių kalbą. Yra išleisti trys numeriai lietuviškai. Tokiu būdu ir Lietuva tampa vieno didžiausių pasaulyje katalikiško evangelizacinio leidinio dalimi.Žurnalo Mylėkite viens kitą specifiškumas:

  • Parašytas paprasta neteologizuota kalba (lengvai suprantamas visoms amžiaus grupėms, įvairaus išsilavinimo žmonėms)
  • Yra skirtas plačiai skaitytojų auditorijai (ir tikintiems, ir netikintiems: tikintiems suteikia argumentų apginti savo tikėjimą, o netikintiems – įtikėti)
  • Puikus evangelizacinis įrankis (nes dauguma žmonių nėra pajėgūs tikėti širdimi, o moksliniai argumentai  padeda per protą atrasti tikėjimą arba sustiprinti)

Kiekvieną žurnalo numerį sudaro keturios pagrindinės rubrikos:

  • Mokslas ir tikėjimas (straipsniai pateikiantys išsamius mokslininkų tyrimų rezultatus apie Dievo antgamtinius ženklus žmonijai)

 

Pvz.: ištyrę Gvadelupės Dievo Motinos paveikslą mokslininkai priėjo išvados, kad tai ne žmogaus rankų darbo kūrinys (žurnalas Mylėkite viens kitą Nr.2 „Stebuklingas Gvadelupės Dievo Motinos paveiklas Meksikos‘),

mokslininkai ištyrė ir patvirtino Turino drobulės autentiškumą (žurnalas Mylėkite viens kitą Nr.l „Turino drobulė“),

eucharistiniai stebuklai: du mokslininkai atskirai tyrę konsekruotos ostijos mėginius ir nežinodami tiria priėjo tos pačios išvados – tai žmogaus širdies raumens dalis (žurnalas Mylėkite viens kitą Nr.3 „Eucharistinis stebuklas Sokulkoje“)

„Nobelio premijos laureatas teigia: nemirtinga siela egzistuoja“. Tokią išvadą padarė neurofiziologas Dž.K. Eklesas. Straipsnyje pateikiami mokslininko argumentai, kuriais jis grindžia savo poziciją. (žurnalas Mylėkite viens kitą Nr.2)

  • Dievo gailestingumas (žmonių liudijimai apie atsivertimą, išgelbėtas gyvybes, stebuklingus išgijimus)
  • Praktiniai patarimai

Pvz.: Kaip mūsų gyvenimą perkeičia gebėjimas atleisti kitiems?

Kaip patikėti save Jėzui, Marijai? Kaip padėti savo mirusiesiems, kad jie padėtų mums?

  • Tyrų širdžių judėjimas (mokymas, straipsniai, jaunimo liudijimai apie skaistų gyvenimo būdą pagal Jono Pauliaus II kūno teologiją)

TŠJ tai - tarptautinė bendruomenė, kurios narius vienija troškimas išmokti gyventi tyrai. Lenkijoje prieš kelis dešimtmečius įkurtas TŠJ yra labai populiarus ir vienija daugiau kaip 11 000 narių ne tik Lenkijos, bet ir kitų pasaulio šalių. Judėjimas skirtas ir jaunimui, ir vienišiems vyresnio amžiaus žmonėms, ir sutuoktiniams. TŠJ nariai gali tapti visi norintys pažinti skaistų gyvenimo būdą ir kartu augti meilėje didelėje tarptautinėje katalikiškoje šeimoje. Daugiau apie tai žurnalo interneto svetainėje www.mylekite-vienskita.org

Tai ne tik žurnalas, tai ir dvidešimčia kalbų skaitoma interneto svetainė (www.mylekite-vienskita.org), ir FB puslapis (www.facebook.com/mylekite ).

Interneto svetainėje veikia rubrikos:

·         Tyrų širdžių judėjimas (daugiau apie judėjimo ištakas, kaip tapti šio judėjimo nariu, esamų narių liudijimai)

·         Dievo gailestingumas (straipsniai liudijantys Dievo gailestingumą)

·         Pro-life/ gyvybę (straipsniai, liudijimai kalbantys gyvybės kultūros pozicijų) 

·         XXI a. kankiniai (straipsniai apie dėl tikėjimo persekiojamus ir žudomus krikščionis)

Facebook puslapyje pateikiama informacija apie naujausius žurnalo numerius, anonsuojami straipsniai, galima pasiklausyti straipsnių temomis paruoštų radijo laidų. Didelio skaitytojų susidomėjimo sulaukė tik išleisto, naujo numerio straipsnių tematika paruoštos dvi laidos per Marijos radiją: apie Eucharistinius stebuklus ir masinę jaunimo demoralizaciją. įrašų galite paklausyti www.facebook.com/mylekite.

Mylėkite viens kitą yra vienas didžiausių katalikiškų žurnalų pasaulyje, atstovaujančių katalikišką požiūrį aktualiausiais klausimais šiandien.

 

Žurnalą galima įsigyti Panevėžio ir kitose kurijose, taip pat bažnyčiose, katalikiškuose knygynuose, katechetikos centruose visoje Lietuvoje. Skaitytojų patogumui galima ir elektroninė žurnalo prenumerata. Tai galima padaryti žurnalo interneto svetainėje. Broliai kapucinai ieško norinčių platinti šį žurnalą.

 

Dėl platinimo sąlygų ir užmokesčio galima teirautis telefonu 8647 36477.