KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto buvusi kapeliono tarnyba.

 


Sveikiname apsilankius KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto buvusio kapeliono puslapyje!


Panevėžio vyskupo Jono Kaunecko, KTU Panevėžio instituto direktoriaus prof. dr. Žilvino Bazaro įsteigta ir dekanės dr. Daivos Žostautienės maloningo palaikymo dėka virš 12 metų veikė kapeliono tarnyba.
Aš, vienuolis kunigas Kęstutis Brilius, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vienuolijos narys (MIC), joje darbavausi virš 12 metų.