KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto kapeliono tarnyba.

 


Sveikiname apsilankius KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto kapeliono puslapyje!


Panevėžio vyskupo Jono Kaunecko, KTU Panevėžio instituto direktoriaus prof. dr. Žilvino Bazaro įsteigta ir dekanės dr. Daivos Žostautienės maloningo palaikymo dėka veikia kapeliono tarnyba.
Šiai tarnybai paskirtas vienuolis kunigas Kęstutis Brilius, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vienuolijos narys (MIC).