KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto kapeliono tarnyba.

 2009.02.24 kun. Kęstutis Brilius (MIC vienuolinis vardas – tėvas Kazimieras).
telefono Nr.: 8651 62967