2012 metų

Kapeliono konferencijų, paskaitų, pokalbių įrašaiPal. Jurgis Matulaitis MIC

Krikščionybė kasdien

Vaikams

Tėvams

Adventas ir Gavėnia

Pamokslai

Rekolekcijos

Konferencijos