Pal. Jurgis Matulaitis MIC


Krikščionybė kasdien

Vaikams KATEKIZMAS

Kristus

Liturginiai laikotarpiai

Pamokslai

 1. Tiesos pilni žodžiai
 2. Viena ar vieninga valia?
 3. Atsiversti kam?
 4. Grabyčios - Kristaus paaukojimas
 5. Jūs - žemės druska
 6. Tikėjimo šulinys Samaroje
 7. Tikėti nemačius
 8. Totoraičio gimnazistams
 9. Raktas į lobius dvasinius
 10. Sekminės
 11. Sekminės dar
 12. Sekminės šeimoje
 13. Vienas Dievas, trys vardai
 14. Tu
 15. Mes visi
 16. Dirva grūdui
 17. Degina rauges
 18. Dirva ir raugės
 19. Raugės dirvoje
 20. Mažutėlių lobis
 21. Minia ir lobis
 22. Senesniems
 23. Maldos vienybė
 24. Malda pilna
 25. Tik malda
 26. Tikėjimas nelygu pasitikėjimas
 27. Tikiu - nepasitikiu
 28. Tikiu ir ne tik
 29. Pašaukimas - dovana
 30. Pašaukimas neatšaukiamas
 31. Žmonių nuomonė
 32. Kuo mane laiko žmonės?
 33. Klausia apie save
 34. Kryžiaus kryžiai
 35. Kančia ar kryžius?
 36. Išdraskytas vynuogynas
 37. Išdraskytas vynuogynas
 38. Dievo - Dievui
 39. Kas Dievo - Dievui
 40. Vienas už du
 41. Kultūros sakralumas
 42. Štai tavo sūnus
 43. Moterie, Štai tavo Sūnus
 44. Ką padarėte mažutėliui?
 45. Valgė skėrius
Šventiniai pamokslai

Konferencijos