Pamokslai

 1. Tikėkite Dievo Žodžiu
 2. Kristaus krikštas nesuteps
 3. Triskart pašauktas kartą atsiliepė
 4. Trys nauji stabai
 5. Tėvystė dieviška
 6. Lietuvai reikia šv. Juozapo
 7. Kad akmenys virstų duona
 8. Pamokslas ne runkeliams
 9. Sunkūs žodžiai
 10. Nenorėjo nutilti
 11. Klausyti sąžinės, kalbėti Dievui
 12. Žmonai blogiausia
 13. Įsakytos ir gražiausios ligos
 14. Atgal visus į laivą
 15. Trigubas įsakymo pagrindas
 16. Išmokti Dievo vardą
 17. Atnešė Dievo užduotį M. Marijai
 18. Kertinis akmuo su nuoroda
 19. Apreiškimas Marijai
 20. Žinojimas ir tikėjimas
 21. Ramybė nuo Dievo ir džiaugsmas
 22. Meilės mokykla
 23. Meilės mokytojai ir mokiniai
 24. Tikintys vargonai
 25. Šeštinėms: naujas kūrinys
 26. Meilė meilei
 27. Triskart TAIP meilei
 28. Sekminės: meilės dvasia
 29. Tikėjimas ir malda
 30. Dievo vardas Švč. Trejybėje - visas
 31. Tėvo diena Devintinėse
 32. Tikėjimo grūdas
 33. Patogumas
 34. Laimingas vyras
 35. Tikėjimo pasiuntinys
 36. Kristus prikelia gyventi
 37. Dievas Tėvas - visiems vaikams
 38. Be piniginės

PAMOKSLAI

 1. Nuo žolės iki dangaus per Žolinę
 2. Meilė Dievui - ne meilė daržovėms
 3. Meilė ne alyva, ji nesibaigia
 4. Lietuviški fariziejai
 5. Efata - atsiverk
 6. Moterys padeda Kristui
 7. Dirva ir sėjėjas
 8. Tėvystės dieviškoji užduotis
 9. Nesakykit žmonėms
 10. Nepakliūti į žmonių rankas
 11. Dvasių pulkai
 12. Angelai sargauja
 13. Papsėtojai nejungtuviniai
 14. Trumpiausia Evangelija
 15. Žinios ir gabumai dar ne išmintis
 16. Drąsūs ne veidmainiai
 17. Liudyti Dievą drasiai
 18. Paslaptys mažutėliams
 19. Dievo įsakymai dėžutėse
 20. Šviesos vaikų turgus
 21. Aukų skaičiuoklė
 22. Meilės žiburėlis ir amžinybės šviesa
 23. Jei Dievas vežimą stumtų
 24. Mirusieji nesituokia
 25. Kristaus palaikymas neatšaukiamas
 26. Kas galvas pakels?
 27. Šviesos takas
 28. Mokytis Kalėdų
 29. Nuo Danieliaus iki Atpirkėjo
 30. Tiesinti kelią Viespačiui
 31. Išminties svoris
 32. Teišsitiesina tiesintojai
 33. Džiaukitės Viešpačiu
 34. Kartomis eina tauta į susitikimą
 35. Su meile apkabinti, Dievu pasidalinti
 36. Piemenėlių mišiose
 37. Šventos šeimos pavyzdys
Katekizmas vaikams

pal. Jurgiui ir kitiems