Pamokslai


PAMOKSLAI

 1. Netinkami pašaukti, tinkami vykdyti
 2. Ramybė Dieviška
 3. Prisidengus veidą priešais Dievą
 4. Meilė meilėje
 5. Nuosavybės teisė iš Dievo
 6. Dvi vienoje
 7. Dėl palyginimų
 8. M. Magdalietė žinojo
 9. Mes - Jame, Jis - mumyse
 10. Nuo Sodomos iki gailestingumo
 11. Sėjėjas
 12. Jeremijas moko liūdėti
 13. Molis puodžiaus rankose
 14. Morta
 15. Prasčiokai
 16. Pinigų keitykla
 17. Tu vargo nematei
 18. Dievo klauso ir nurimsta.
 19. Atleisti žmoną
 20. Lyg deimantai>
 21. Vieta prie stalo
 22. Sąžinė - kelias į Dievą
 23. Atsižadėti kad sekti Kristumi
 24. Neturi aklas vesti aklo
 25. Skirtingai nuo pagonių
 26. Tik per gailestingumą
 27. Tikėjimo ramsčiai
 28. Kalbant myslėmis ir palyginimais
 29. Kam priklauso laikas
 30. Lyg atbuli eina
 31. Kito žaizdos
 32. Dievo žodžio galia
 33. Angelai ir sargai
 34. Išvarius demonus ateina kiti
 35. Našlės skundas prieš teisėją
 36. Pašaukimas per maldą
 37. Ne Zachiejau, lipk iš medžio!
Katekizmas tėvams

Paskaitos