daromas
Pamokslai

 1. Arti idangaus
 2. Žiūrėti, kad matytum
 3. Pranašų žudymas
 4. Lozorius ir kapai
 5. Kaltinimas Dievu
 6. Kaip žvaigždės
 7. Pažinti, tikėti, elgtis
 8. Krikštas - vartai
 9. Dieviškas kunigas
 10. ŠventRaštadienis
 11. Palaimintas Makaronijoj
 12. Dievas reikalauja tikėjimo
 13. Nuo kalno laimina
 14. Šviesa, meilė, gailestingumas
 15. Ugnis arba vanduo
 16. Gundymai
 17. Kad prisikeltų daugiau nei 1
 18. Šv. Kazimieras
 19. Iki dieviškos meilės
 20. Atsimainymas
 21. Gyvoji versmė
 22. Politiką prieš Mesiją
 23. Punktyrinė linija
 24. Kenčiantis žvelgia nuo kryžiaus
 25. Nekovoti prieš Dievą
 26. Bažnyčia dirba
 27. Jį atpažino
 28. ap. Pauliaus atsivertimas
 29. Jei žodžiai kieti..
 30. Gyvybės diena
 31. Paruoš vietą
 32. Ištesi pažadus
 33. Motinos veidas
 34. Atsiųs advokatą
 35. Riba tarp Kristaus ir pasaulio
 36. Duos ko prašysite
 37. Dangun žengimas
 38. Triskart apie meilę
 39. Tradicija ir mokymas
 40. Šv. Dvasios atsiuntimas
 41. Jei neduos vaisiaus..

PAMOKSLAI

 1. Suteikta galia
 2. Tėvo dienoje
 3. Kristus Dievo sūnus
 4. Aukoti Dievui
 5. Dovaniausia dovana
 6. Kunigų tauta
 7. Kam tas Jonas?
 8. Atgręžti į Dievą
 9. Nenugalima Tiesa
 10. Paliesti raupsuotąjį
 11. Pakeliui su Kristumi
 12. Stiklinė vandens pranašui
 13. Bažnyčia atvira visiems
 14. Nuolankieji žino ir nugali
 15. Išminčių vaikai
 16. Atsimainymas
 17. Kristus eina vandeniu
 18. Už Kristų geresni apaštalai
 19. Raktų pundas
 20. Piramidės ir trikampiai
 21. Meile suvienyti
 22. 10 tūkstančių talentų
 23. Užmokestis paskutiniesiems
 24. Norai ir darbai
 25. Vynuogynininkai
 26. Malonės rūbas
 27. Tiesos ginklas - sąžinė
 28. Visi šventi
 29. Vėlinės, ramybė
 30. Mokytojų mokytojai
 31. Vėl apie tais mergaites
 32. Laimingi du iš trijų
 33. Kristus Karalius
 34. Danieliaus žvėrynas
 35. Advento I-as sekmad
 36. M Marija Nekaltai pradėtoji
 37. Advento II-as sekmad
 38. Advento paskutinis sekmadienis
 39. Bernelių mišios
 40. Šventoms šeimoms
 41. Dievo Gimdytoja
Katekizmas tėvams

Paskaitos