Savajame  vienume Jis amžinai išsaugo 3-jų asmenų  skirtingumą,  o per Žodį  tai apreiškė mums.
Asmeniu būti tave pašaukė Dievas.